Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Võ Văn Thanh

Đề tài:  Thực trạng tai nạn thương tích tại cộng đồng tỉnh Kon Tum năm 2016 và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

NCS. VÕ VĂN THANH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

  

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2019

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                               Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan