Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trương Thái Phương

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trương Thái Phương - chuyên ngành Vi sinh y học, mã số 62 72 01 15.

Đề tài:  Theo dõi tải lượng HIV thường quy ở bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi rút bậc một tại khu vực miền Bắc Việt Nam

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

MÃ SỐ: 62 72 01 15

 

NCS. TRƯƠNG THÁI PHƯƠNG -

Bệnh viện Bạch Mai

  

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                    Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan