Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Lan Anh - ngành Y học dự phòng

Đề tài:Thực trạng an toàn tiêm chủng và đáp ứng kháng thể của chiến dịch tiêm nhắc vắc xin bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam năm 2020

 

NGÀNH:  Y HỌC DỰ PHÒNG

MÃ SỐ: 9 72 01 63

 

NCS. TRẦN THỊ LAN ANH -

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

                       THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2023

                       TẠI: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                   Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan