Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Khang - ngành Y học dự phòng

Đề tài:Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ của bệnh than tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 2010-2022

 

NGÀNH:  Y HỌC DỰ PHÒNG

MÃ SỐ: 9 72 01 63

 

NCS. PHẠM VĂN KHANG -

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2023

                     TẠI: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                              Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan