Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi

Đề tài:Thực trạng mắc bệnh sốt rét và hiệu quả giám sát, phát hiện, điều trị người nhiễm ký sinh trùng tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, 2018-2019

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. NGUYỄN VĂN KHỞI -

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh

  

                                   THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2021

                                   TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                 Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan