Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Hoàng Tùng

Đề tài:Đánh giá tính ổn định và công hiệu của vắc xin cúm mùa tam giá dạng bất hoạt (IVACFLU-S) sản xuất tại Việt Nam, năm 2014-2017

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

MÃ SỐ: 62 72 01 15

 

NCS. NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

 

                         THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2020

                         TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                              Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan