Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Hương Giang

Đề tài:  Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

MÃ SỐ: 9 72 01 17

 

NCS. Nguyễn Thị Hương Giang

Bệnh viện Bạch Mai

  

                     THỜI GIAN: 15 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                   Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan