Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Theo công văn số 65/HĐGSNN của Hội đồng giáo sư nhà nước ngày 8/4/2022 về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022, Viện xin thông báo lịch  xét của Hội đồng giáo sư nhà nước và tiêu chuẩn theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg trong văn bản đính kèm sau:

37_2018_QD-TTG_signed__2_.pdf

Cong_van_so_65_thong_bao_Lich_xet_2022_0001_12-4-22.pdf

 


Các bài viết liên quan