Thông báo kết quả xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2020

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Ngày 24/12/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư tại Viện đối với 15 hồ sơ. Kết quả 15 hồ sơ đạt đủ số phiếu cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm. Cụ thể như sau:

TTHọ và tên ứng viên                                                                                 Chức danh đăng ký bổ nhiệm              Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm                                                    Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số TV HĐ
1Đặng Đức AnhGSY học/ Vi sinh vật y học9/9/11
2Nguyễn Đăng HiềnGSY học/ Vi sinh y học9/9/11
3Nguyễn Trần HiểnGSY học/ Dịch tễ học9/9/11
4Phan Trọng LânGSY học/ Dịch tễ học9/9/11
5Lê Thị Quỳnh MaiGSY học/ Vi sinh y học9/9/11
6Vũ Sinh NamGSY học/ Dịch tễ học9/9/11
7Phan Thị NgàGSY học/ Vi sinh y học9/9/11
8Nguyễn Thị Lan AnhPGSY học/ Vi sinh y học9/9/11
9Nguyễn Thị Thùy DươngPGSY học/ Dịch tễ học9/9/11
10Trần Như DươngPGSY học/ Dịch tễ học9/9/11
11Hoàng Thị Thu HàPGSY học/ Vi sinh y học9/9/11
12Hoàng Đức HạnhPGSY học/ Y tế công cộng9/9/11
13Dương Thị HồngPGSY học/ VSXHH&TCYT9/9/11
14Nguyễn Vân TrangPGSY học/ Miễn dịch học9/9/11
15Nguyễn Anh TuấnPGSY học/ Dịch tễ học9/9/11

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả họp xét đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện.

Nếu có ý kiến phản ánh xin gửi về Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 09/01/2021

Xin trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan