Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 311 của NCS Trần Đình Tuyên

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG SÂU RĂNG GIAI ĐOẠN SỚM BẰNG GEL FLOUR ĐỐI VỚI HỌC SINH 12 TUỔI TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 17

 

CỦA NCS. TRẦN ĐÌNH TUYÊN

   _ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG_

 

                                 THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày  15 tháng 4 năm 2021

                                 TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan