Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 334 của NCS Dương Đức Thiện

Đề tài: 

“XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN TRONG ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI 

TRẠM Y TẾ XÃ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI, 2017 - 2018”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. DƯƠNG ĐỨC THIỆN

   _VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH – BỘ Y TẾ _

 

                          THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2023

                          ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                        Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan