Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 332 của NCS Trần Thị Mai Hưng

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN THƯỜNG GẶP Ở CỘNG ĐỒNG 

VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở VIỆT NAM NĂM 2018-2019”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. TRẦN THỊ MAI HƯNG

   _VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG_

 

                               THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2022

                               ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                            Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan