Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 317 của NCS Vũ Vi Quốc

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG, CĂN NGUYÊN VIÊM NÃO VI RÚT VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI BỆNH TẠI 3 TỈNH TÂY BẮC VIỆT NAM, 2017 - 2018”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. VŨ VI QUỐC

   _CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG – BỘ Y TẾ_

 

                     THỜI GIAN: 08 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2021

                     ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

                                                         Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan