Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 316 của NCS Nguyễn Trọng Khoa

Đề tài:

“THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ 

VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH”

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

   MÃ SỐ:  62 72 01 64

 

CỦA NCS. NGUYỄN TRỌNG KHOA

   _CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH – BỘ Y TẾ_

 

                             THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2021

                            ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

                                                              Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

                            HÌNH THỨC TỔ CHỨC: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

         Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan