Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 307 của NCS Bùi Thị Minh Thái

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN,

QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, 2016 - 2019”

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

   MÃ SỐ:  62 72 01 64

 

CỦA NCS. BÙI THỊ MINH THÁI

   _ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI _

 

                                                   THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2020

                                                   TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà A) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan