Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Mai Hưng

Đề tài:Thực trạng và yếu tố liên quan đến kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn thường gặp tại cộng đồng ở một số tỉnh Việt Nam, 2017-2018

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. TRẦN THỊ MAI HƯNG -

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

                                             THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2022

                                             TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                   Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan