Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Cường

Đề tài:  Thực trạng bệnh tăng huyết áp, một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả can thiệp ở người trưởng thành từ 18-69 tuổi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 2018-2019

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. TRẦN QUỐC CƯỜNG -

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 

                             THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2022

                             TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                          Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan