Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Hải Sơn - ngành Vi sinh vật học

Đề tài:  Thực trạng nhiễm và một số đặc điểm của vi rút nhóm Flavivirus và ký sinh trùng Leishmania ở muỗi cát tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 2016-2018

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 62 42 01 07

 

NCS. TRẦN HẢI SƠN - 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

                           THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 24 tháng 3 năm 2023

                          ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

                 Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

  

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan