Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Lan Phương - Ngành Y tế công cộng

Đề tài:  Thực trạng, một số yếu tố liên quan nhiễm E. coli mang gen kháng kháng sinh NDM- và MCR- ở người, vật nuôi và môi trường tại trang trại xã Yên Nam, tỉnh Hà Nam

 

NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 9 72 07 01

 

NCS. Nguyễn Thị Lan Phương

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

  

                                THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2022

                                TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                       Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan