Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Huyền Linh - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01

Đề tài:Thực trạng hiến nhận tinh trùng/noãn/phôi trong điều trị vô sinh hiếm muộn và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản

 

NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH –

Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

 

                               THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2023

                               TẠI: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                          Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan