Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thành Đông - Ngành Y tế công cộng

Đề tài:  Thực trạng sốt xuất huyết Dengue và tính khả thi, chính xác của hệ thống dự báo 

dựa vào vệ tinh tại tỉnh Khánh Hòa

 

NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 9 72 07 01

 

NCS. NGUYỄN THÀNH ĐÔNG -

Viện Pasteur Nha Trang

 

                          THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2023

                          TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                               Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan