Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Mạnh Hùng - chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

Đề tài:Thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người nghiện chích ma túy, khả năng đáp ứng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở tại tỉnh Phú Thọ, 2016-2017

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

NCS. LÊ MẠNH HÙNG

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

 

                           THỜI GIAN: 08 giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2022

                           TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                              Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan