Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 315 của NCS Phạm Ngọc Thanh

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

   MÃ SỐ:  9 72 01 17

 

CỦA NCS. PHẠM NGỌC THANH

   _VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN_

 

                            THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày  09 tháng 9 năm 2021

                            ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Hội trường (tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học 

                                         Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                             HÌNH THỨC TỔ CHỨC: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan