Mẫu phôi văn bằng tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ theo Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng Giáo dục đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tự chủ thiết kế mẫu và in phôi bằng tiến sĩ với mẫu như sau:

23092020182303.pdf

23092020182326.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan