Thông báo

425

425

Đề tài: Theo dõi tải lượng HIV thường quy ở bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi rút bậc một tại khu vực miền Bắc Việt Nam.
Xem thêm

354

354

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân lực y tế tại tuyến cơ sở tỉnh Long An.
Xem thêm

399

399

Đề tài: “Thực trạng tuân thủ điều trị ARV, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại một số phòng khám ngoại trú tại Hà Nội”
Xem thêm

417

417

Đề tài:  Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017.
Xem thêm

336

336

Đề tài: Thực trạng tai nạn thương tích tại cộng đồng tỉnh Kon Tum năm 2016 và hiệu quả một số giải pháp can thiệp.
Xem thêm

366

366

Đề tài: Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả can thiệp phục hồi tổn thương sâu răng sớm bằng Flour đối với học sinh 12 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm