TT Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 38 năm 2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 38 năm 2018 – Đợt 2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương:


 

 - Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 38 năm 2018 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 


 

 - Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 38 năm 2018 - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 


 

 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 38 năm 2018 – Đợt 2


 

Trân trọng thông báo


Các bài viết liên quan