Tìm hiểu pháp luật: Bộ luật Lao động mới và những điểm cần lưu ý

Ngày 20/11/2019 Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động mới, Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. So với Bộ luật Lao động hiện hành, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới đáng lưu ý như sau:

1. Đối tượng áp dụng được bổ sung thêm người lao động không có quan hệ lao động (những người làm việc không trên cơ sở thuê mướn hợp đồng lao động). 

2.  Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Lộ trình tăng như sau: kể từ năm 2021, lao động nam tăng 3 tháng và lao động nữ tăng 4 tháng làm việc so với tuổi nghỉ hưu hiện nay. Người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm đủ điều kiện có thể nghỉ hưu trước nhưng không quá 5 tuổi so với người làm việc trong môi trường bình thường.

3. Ngày Quốc khánh được nghỉ 02 ngày hưởng nguyên lương.

4. Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

5. Một số loại hợp đồng được coi là hợp đồng lao động hợp pháp: hợp đồng giao kết qua điện tử; hợp đồng có tên gọi khác hợp đồng lao động nhưng thể hiện có trả công, tiền lương và sự quản lý, giám sát, điều hành của một bên.

6. Được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần đối với người cao tuổi.

7. Tăng thời gian làm việc thêm giờ trong một tháng lên 40 giờ.

8. Trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương được bổ sung thêm đối tượng là cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi.

9. Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần nêu rõ lý do, chỉ cần đảm bảo thời gian báo trước. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần thời gian báo trước.

10. Ủy quyền cho người khác nhận lương; khi trả lương qua ngân hàng người sử dụng lao động phải trả phí mở tài khoản.

11. Người lao động có thể được thưởng không phải chỉ bằng tiền, có thể thưởng bằng các hình thức khác căn cứ vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trên đây là một số quy định mới của Bộ luật Lao động rất đáng lưu ý đối với cả người lao động và người sử dụng lao động khi luật có hiệu lực vào tháng 01/2021.

Đinh Thúy Hiền - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan