Hà Nội sẽ triển khai phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng chống Covid-19

Hà Nội sẽ triển khai các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ Căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong điều kiện bình thường mới.

Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch 225 về việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn TP để thực hiện mục tiêu kép “kiểm soát bệnh tật, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội”, đảm bảo tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Thủ đô.

Đồng thời, cần đảm bảo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND TP và các Kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Việc này nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Về các nhiệm vụ cụ thể, UBND TP Hà Nội giao CATP chủ trì đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn TP và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được nhận thông báo mã định danh cá nhân;

Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các cấp duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống";

Phối hợp với Sở Y tế, Sở TT-TT cập nhật thông tin tiêm chủng cho tất cả công dân trên địa bàn TP theo quy định của Bộ Y tế. Dữ liệu thông tin tiêm chủng, thông tin dịch tễ được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống quản lý của Bộ Y tế và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Triển khai các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ Căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong điều kiện bình thường mới.

Sở Công Thương phối hợp với CATP, Ban Quản lý khu công nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp và UBND các cấp triển khai ứng dụng quản lý thông tin công dân trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với toàn bộ người lao động trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

CATP phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm soát, quản lý thông tin công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân, trước mắt triển khai thực hiện ngay thông qua ứng dụng VNEID hoặc truy cập trang Web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh, máy tính có kết nối với camera tại cổng ra/vào nhằm kiểm soát các thông tin dịch tễ của công dân (tiêm chủng, khai báo tình trạng sức khỏe, nguy cơ liên quan đến ca bệnh) tạo sự di chuyển an toàn, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Sở TT-TT tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, sử dụng mã QR code cá nhân trong quá trình kiểm soát của cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ xã hội.

Sở LĐ-TB&XH sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND TP.

Bảo hiểm xã hội TP, Cục thuế TP, Sở KH-ĐT bảo đảm kết nối, cập nhật thông tin của Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu người nộp thuế, Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư...

UBND TP Hà Nội giao CATP phối hợp với các đơn vị tham mưu, thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP. Trong đó, Chủ tịch UBND TP là Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc CATP là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Sở Y tế, Sở TT-TT, Sở Tư pháp là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan là Ủy viên Ban Chỉ đạo... 

Nguồn báo An ninh Thủ đô

 


Các bài viết liên quan