Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống phụ trợ, thiết bị phụ trợ của hệ thống phòng An toàn sinh học cấp 3 của Viện để thực hiện các hoạt động chuyên môn. Chi tiết về các hệ thống phụ trợ tại phụ lục đính kèm sau:

Phu_Luc.docx

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụtới khảo sát để báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị này.

Thời gian bắt đầu khảo sát: 09 giờ 00 ngày 23/5/2022.

Địa điểm khảo sát: trongkhuôn viên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đầu mối tiếp nhận và giải đáp các thông tin liên quan: Trần Tuấn Hải, chuyên viên phòng Hành chính - Vật tư, điện thoại: 090.4332186.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan