Thư mời báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vac xin tại các tỉnh trong phạm vi toàn quốc và mua sắm hộp xốp, hộp carton, bình tích lạnh phục vụ công tác bảo quản vac xin phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021.

Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán mua sắm và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chi tiết theo file đính kèm sau: 

1._Thư_mời_chào_giá_dich_vu__hh_160821.docx

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan