Thư mời báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu khảo sát, tư vấn sửa chữa cửa cuốn. 

Kính mời các đơn vị/công ty quan tâm đến khảo sát thực tế và gửi thư mời báo giá cho Viện theo nội dung chi tiết tại công văn gửi kèm sau đây:

CV_15_10_24_11_2023.pdf

Ảnh hiện trạng thực tế như sau: 

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị/ công ty.

 


Các bài viết liên quan