Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y đã gửi 02 Thông báo tuyển sinh, gồm có: 

  1. Chương trình học bổng nghiên cứu bệnh không lây nhiễm dành cho thực tập sinh trình độ sau tiến sĩ. Số lượng học bổng: 05, do Dự án D43011394 của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp. Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/6-15/7/2021. Thông tin chi tiết xem tại đây: (TB số 797/ĐHYHN-D43NCD ngày 20/4/2021: 797_HYHN-D43_NCD.pdf).
  2. Tuyển sinh thạc sĩ Dịch tễ học chương trình tiếng Anh năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ: từ 25-28/5/2021. Thông tin chi tiết xem tại đây: (TB số 798/ĐHYHN-D43NCD ngày 20/4/2021: 798_HYHN-D43_NCD.pdf).

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan