Thông báo mời thầu tham gia tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn chuyên gia tư vấn cho gói thầu Thuê chuyên gia kỹ thuật số 1 và Thuê chuyên gia kỹ thuật số 2 theo Hình thức lựa chọn nhà thầu là: Tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước...

Điều khoản tham chiếu xem chi tiết tại đây:

TB_moi_thau.pdf

Rất mong nhận được sự tham gia của các ứng viên.

 


Các bài viết liên quan