Thông báo mời thầu tham gia tuyển chọn kế toán viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn chuyên gia tư vấn cho gói thầu Thuê kế toán viên số 01 và Kế toán viên số 02 theo Hình thức lựa chọn nhà thầu.

Viện kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển cho 02 vị trí kế toán viên.

Hồ sơ ứng tuyển cho vị trí kế toán chi tiết xem tại đây:

TBMT_Ke_Toan.pdf

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị.

 


Các bài viết liên quan