Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Thực hiện công văn số 18/HĐGSNN của Hội đồng giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 ngày 16/02/2023, Viện xin gửi tới các đơn vị thông tin sau:

- Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức GS, PGS năm 2023 của Hội đồng giáo sư nhà nước:

Cong_van_so_18_thong_bao_Lich_xet_nam_2023_0001.pdf

-  Mẫu đơn đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS:

Mau_Phieu_ghi_ten_xet_cong_nhan_dat_tieu_chuan_chuc_danh_GS-PGS-2023.docx

- Các văn bản quy định tiêu chuẩn và thủ tục xét công nhận: Quyết định 25/2020/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ở Quyết định 37/2018/QĐ-Ttg và Quyết định 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư:

QD_so_25.pdf

37_2018_QD-TTG.signed.pdf

Căn cứ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư nêu trên, các đơn vị thông báo cho cán bộ có học vị từ Tiến sĩ trở lên đăng ký.

Đơn đăng ký nộp về Phòng Quản lý khoa học – TT ĐT&QLKH, hạn cuối cùng ngày 28/4/2023 để tổng hợp trình Viện trưởng thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2023 (nếu có đơn). 

cv_-2023-326-1.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan