Danh sách ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

 

Danh sách ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 xem tại đường link sau:

Danh-sach-ung-vien-dang-ky-xet-cong-nhan-CDGSPGS-2019-final.xls

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư của TS. Vũ Đình Thiểm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xem chi tiết tại đây:

 

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư của TS. Nguyễn Thị Kiều Anh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xem chi tiết tại đây: 

 

 


Các bài viết liên quan