KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN NCS NĂM 2021 VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN NCS NĂM 2022

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Công văn số 1836/BGDĐT-GDĐH ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 và đăng ký chỉ tiêu tuyển NCS năm 2022 như sau: 

CV_bao_cao_chi_tieu_2022.pdf

Trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết liên quan