Chào giá dịch vụ in ấn tài liệu hội nghị

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ in ấn tài liệu cho “Hội nghị phòng chống bệnh dại khu vực Miền Bắc”Kính mời Quý đơn vị gửi chào giá cho Viện với các nội dung như sau:

1. Tên gói dịch vụ: In ấn tài liệu và văn phòng phẩm

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm sau đây: BM01.Thu-yeu-cau-chao-gia_in_tai_lieu_HN_Dai.pdf

3. Thời gian thực hiện: 10/07/2024

4. Yêu cầu chào giá: Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm. 

5. Quý đơn vị gửi hồ sơ chào giá về địa chỉ email phongchongbenhdai@gmail.com và gửi báo giá tới Văn phòng phòng chống bệnh dại, khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Yecxanh, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 0243.9712719. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 17h00 ngày 05/07/2024.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan