Kiểm soát bệnh truyền nhiễm

9836

9836

Hội thảo mạng lưới kiểm soát bệnh dại Châu Á diễn ra tại Thái Lan ngày 13-14/3/2018 với sự đồng tổ chức của Liên minh toàn cầu phòng chống bệnh dại, CDC và liên minh ba bên WHO-FAO-OIE đánh giá Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể...
Xem thêm