Hội nghị tổng kết công tác giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, khu vực Miền Bắc

Thực hiện kế hoạch hoạt động giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động khu vực Miền Bắc đã được Bộ Y tế phê duyệt, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức ”Hội nghị tổng kết công tác giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, khu vực Miền Bắc” được tổ chức tại Quảng Ninh ngày 19/01/2018. Tham dự hội nghị có GS. TS. Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương chủ trì hội nghị và đoàn công tác của Viện;  ThS. Đặng Quang Tấn – Phó cục trưởng Cục y tế dự phòng; TS. Viên Quang Mai – Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cùng các cán bộ liên quan tham dự. Về phía các đơn vị tham gia có lãnh đạo và cán bộ liên quan các Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, lãnh đạo và các cán bộ liên quan Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, Hà Tĩnh. Nội dung hội nghị tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

  1. Tổng kết công tác giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động khu vực Miền Bắc, năm 2017.
  2. Kế hoạch hoạt động giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động khu vực Miền Bắc, năm 2018.
  3. Kết quả giám sát chuột, bọ chét và kết quả thử kháng một số hóa chất thông thường đối với bọ chét tại các điểm giám sát.
  4. Kỹ thuật xét nghiệm áp dụng trong chẩn đoán nguyên nhân bệnh dịch hạch, kết quả xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn dịch hạch khu vực Miền Bắc, năm 2017.

Sau đây là một số hình ảnh hội nghị tổng kết công tác giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, khu vực Miền Bắc:

GS. TS Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương phát hiểu khai mạc hội nghị.
GS. TS Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương phát hiểu khai mạc hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, khu vực Miền Bắc.

Các bài viết liên quan