Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được Bộ Y tế khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Ngày 18/10/2019  tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. 

Về phía Bộ Quốc phòng có Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác quốc phòng và an ninh các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế. 

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng BCHQS Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng BCHQS Bộ Y tế nhấn mạnh công tác quốc phòng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Ngành Y tế, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, đầu tư của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực của Ngành Y tế và sự tham gia tích cực của các ban, ngành địa phương và toàn xã hội, Ngành Y tế Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của Nhân dân. Hầu hết các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân qua từng giai đoạn đã hoàn thành. Các bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) Nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần nâng cao tầm vóc và sức khỏe con người. Đây là yếu tố thuận lợi, tạo nền tảng phát triển y tế, góp phần phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. 

Để bảo đảm y tế cho quốc phòng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp phát triển y tế phục vụ CSSK Nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng các tỉnh/Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; trong đó có một số giải pháp quan trọng như: Tổ chức quán triệt cho các đơn vị thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng an ninh; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Ngành Y tế đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Quán triệt nhiệm vụ chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Y tế luôn quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng an ninh. Trong phát triển quy hoạch Ngành Y tế luôn gắn với nhiệm vụ sẵn sàng bảo đảm cho quốc phòng tại các địa phương; Quan tâm tới việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy quân sự Bộ và các đơn vị trực thuộc làm tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng đơn vị triển khai công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị mình. Trong đó quan tâm tới việc xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; Với mục tiêu chiến lược“Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành Y tế, cả quân y và dân y vào việc phục vụ sức khoẻ Nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình; chuẩn bị sẵn sàng và đối phó có hiệu quả khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác”, Bộ Y tế đã triển khai công tác kết hợp quân dân y xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng huy động Ngành Y tế đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng động viên theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngành Y tế và các địa phương; Nâng cao chất lượng công tác kết hợp quân dân y, tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng y tế Nhân dân với lực lượng quân y trên toàn quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong CSSK Nhân dân, thực hiện công tác dân vận ở địa bàn trọng điểm quốc phòng - an ninh, đảm bảo công bằng xã hội về quyền được hưởng dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. 

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS Bộ Y tế báo cáo kết quả 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 của Bộ Y tế. 

Hội nghị, nghe một số tham luận của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế như: Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Đại học Dược Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Viện Y học biển… triển khai việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại đơn vị. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 15 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. 

Tập thể Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng vinh dự là một trong số các tập thể và cá nhân trong toàn ngành được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen trong dịp sơ kết này.


Các tập thể được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Phạm Tiến - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan