TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM KIẾM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CAO BẰNG

Ngày 6/10/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng theo đề nghị tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm về hoạt động xét nghiệm và sắp xếp bố trí Khoa xét nghiệm. 

Khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng được xây dựng mới và đã được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2022. Tuy nhiên, các cán bộ của Khoa cũng như Lãnh đạo Trung tâm gặp khó khăn trong việc sắp xếp các khu xét nghiệm tại cơ sở mới. Việc định hướng phát triển kỹ thuật xét nghiệm phù hợp với năng lực và tình hình bệnh dịch cũng như nhu cầu xét nghiệm tại địa phương cũng chưa được Trung tâm xác định rõ ràng.

Tại buổi làm việc, Trung tâm đã giới thiệu cơ cấu, tổ chức và năng lực của Khoa xét nghiệm, thực trạng hoạt động xét nghiệm và một số dự kiến hoạt động của Khoa cũng như của Trung tâm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đoàn tư vấn của ba Viện đã đưa ra các góp ý về các vấn đề tồn tại về hiện trạng trong thiết kế, sắp xếp bố trí Khoa Xét nghiệm đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về an toàn sinh học, các kỹ thuật xét nghiệm lý, hóa nước, thực phẩm, vi sinh gây bệnh cơ bản và sinh học phân tử. Đoàn cũng đề xuất một số phương án khắc phục, sửa chữa, sắp xếp lại để đơn vị cân nhắc lựa chọn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kết quả làm việc cũng đã được Lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng ghi nhận và đánh giá cao.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Hoàng Hải  - Khoa YTCC

 


Các bài viết liên quan