Tìm hiểu pháp luật: CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ NĂM 2021

Hưu trí là một chế độ của bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống cho người hết tuổi lao động hoặc không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia các quan hệ lao động nhưng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH.

Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu, đây là văn bản hướng dẫn cụ thể quy định của Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 về chế độ hưu trí áp dụng kể từ năm 2021.

Những tổng hợp sau đây giúp người lao động hiểu rõ hơn về chế độ hưu trí khi tham gia quan hệ lao động.

1. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí:

  • Thời điểm nghỉ hưu: là ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vẫn làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu.
  • Thời điểm hưởng chế độ hưu trí: là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

2. Nghỉ hưu đủ tuổi trong điều kiện lao động (đklđ) bình thường:

  • Đối với nam: 60 tuổi 3 tháng. Sau mỗi năm cộng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.
  • Đối với nữ: 55 tuổi 4 tháng. Sau đó mỗi năm cộng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

3. Nghỉ hưu ít hơn tuổi trong đklđ bình thường:

  • Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với nghỉ hưu đủ tuổi trong đklđ bình thường trong các trường hợp:

       - Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực 0.7 trở lên;

       - Người lao động suy giảm 61% khả năng lao động trở lên.

4. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong đklđ bình thường:

  • Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.

5. Mức hưởng lương hưu hàng tháng:

  • Đối với lao động nam: Nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm đóng BHXH hưởng 45%, từ năm 2022 trở đi, đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%), sau đó cứ mỗi năm tham gia BHXH được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.
  • Đối với lao động nữ: đóng đủ 15 năm đóng BHXH hưởng 45%, sau đó cứ mỗi năm tham gia BHXH được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Thúy Hiền - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan