Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành xây dựng giá gói thầu “Mua vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2023-2024”, thuộc ngân sách nhà nước năm 2023 để mua vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

Kính mời các đơn vị đủ điều kiện thẩm định giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo nội dung chi tiết tại file gửi kèm sau đây:

cv_-2023-1779-1.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan