Thư mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư tiêm phòng COVID-19

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 05 danh mục thiết bị, vật tư y tế để triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán mua sắm và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các nội dung chi tiết tại các phụ lục 1 & 2 của công văn số 840/VSDTTƯ-KHQT ngày 28/5/2021 sau: Scan0003.pdf.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa cần báo giá:

 


Các bài viết liên quan