Thư mời cung cấp báo giá dịch vụ thuê kho bảo quản vắc xin

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu thuê kho bảo quản vắc xin để triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán mua sắm và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các nội dung chi tiết tại các phụ lục của công văn số 845/VSDTTƯ-KHQT ngày 28/5/2021 đính kèm sau: Scan0004.pdf.

 


Các bài viết liên quan