Thư mời cung cấp báo giá

Kính gửi: Các đơn vị có khả năng cung cấp sinh phẩm, hoá chất và vật tư 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đã hợp tác với Viện trong thời gian qua. 

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 10 danh mục sinh phẩm, hoá chất và vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau: Thu_moi_bao_gia_10_muc.pdf). 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm trên.

Báo giá xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch- Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 07/6/2021. 

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm sau: Cac_Phu_luc.doc

2. Catalog, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hàng hoá và các tài liệu làm căn cứ phân nhóm thiết bị theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT nếu có.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan