Thư mời chào giá vật tư phòng thí nghiệm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng vật tư phục vụ hoạt động cho các phòng thí nghiệm. Kính mời quý đơn vị gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên gói thầu: Mua 04 danh mục vật tư phòng thí nghiệm bằng nguồn Ngân sách Nhà nước.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm sau đây:

cv_-2022-2784-1.pdf

3. Địa điểm thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yéc Xanh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Yêu cầu chào giá: Chào giá gói vật tư phòng thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu. Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu khác của bên mời thầu theo mẫu chào đính kèm.

5. Quý Công ty gửi chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 024.39716353. file điện tử có dấu đề nghị gửi về địa chỉ email: khth@nihe.org.vn. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 09h00 ngày 08/12/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan