Thư mời chào giá sinh phẩm vật tư xét nghiệm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Mua 02 danh mục test nhanh phát hiện vi rút" cho dự án "Đẩy mạnh hợp tác các mạng lưới Viện, Trường Đại học quốc tế nhằm tăng cường kiểm soát bệnh truyền nhiễm nguy hiểm" do Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cho gói thầu trên với các thông tin chi tiết tại file đính kèm sau: 

cv_-2023-2312-1.pdf

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành đến trước 17h ngày 30/11/2023.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý đơn vị.

 


Các bài viết liên quan