Thư mời chào giá sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng sinh phẩm, hóa chất để làm xét nghiệm cho các mẫu bệnh phẩm dại. Kính mời quý đơn vị gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên gói thầu: Mua sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm cho Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2022 bằng nguồn Ngân sách Nhà nước.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm

3. Địa điểm thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yéc Xanh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Yêu cầu chào giá: Chào giá gói sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm theo yêu cầu của gói thầu. Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu khác của bên mời thầu theo mẫu chào đính kèm sau:

cv_-2022-2657-1.pdf

5. Quý Công ty gửi chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 024.39716353. file điện tử có dấu đề nghị gửi về địa chỉ email: khth@nihe.org.vn. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 17h00 ngày 21/11/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan